Voormalig pomphuis watertoren, Nijverheidsweg 5 te Heemstede

Herbestemming

“Een monument blijft het best behouden als het in gebruik is.” Gebouwd tussen 1910 en 1915, was het pomphuis vanaf de jaren 1960 in gebruik als badhuis voor de inwoners van Heemstede. Na een leegstand van jaren heeft de gemeente de buitenkant volledig gerenoveerd, en is het gebouwtje herbestemd tot verblijfsruimte met archief voor de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HV-HB). De verblijfsruimte heeft tevens een bezoekersfunctie (museum). Binnen de beperkte ruimte moest een omvangrijk programma van eisen gerealiseerd worden.

Door een 3-stappenplan te volgen, is een inbouwpakket gerealiseerd dat zowel recht doet aan het monument als aan de wensen van de gebruiker. Ten eerste is het casco ontdaan van alle niet-oorspronkelijke toevoegingen. Het pand is bouwkundig en constructief onderzocht, en de vloer is verstevigd en uitgevlakt. Vervolgens is het monument met een staalconstructie geconsolideerd en door middel van isolatie van binnenuit gereed gemaakt voor een duurzaam toekomstig gebruik. Ten derde zijn de gebruikerswensen als een “inbouwpakket” toegevoegd.

Een belangrijk uitgangspunt was om het daglicht optimaal te benutten.  Tijdens het ontwerpproces is uitgebreid gekeken naar het treffen van duurzame maatregelen. Het verwachte energiegebruik is echter laag, omdat het gebouw compact is en niet voltijd in gebruik. Gezien het beperkte budget is gekozen voor de meest voor de hand liggende maatregelen. Denk aan goede gevel- en dakisolatie, een zuinige CV-ketel, kort leidingwerk en LED verlichting. Overige maatregelen, zoals zonnepanelen, waren niet aan de orde vanwege de monumentale status van het gebouw.

In samenwerking met: Gemeente Heemstede, afdeling UOR | Voorlopig ontwerp: ja | Definitief ontwerp: ja | Bestek: ja | Bouwbegeleiding: deels | Monumentaal: provinciaal monument | Jaar: 2016/ 2017 | # hergebruik, herbestemming, verduurzamen, Gemeente Heemstede, Waternet, HVHB, Watertoren 2, 2102 LW Heemstede, Nijverheidsweg 5, 2102 LJ Heemstede | Fotografie: Theo Out, Hein Peeperkorn

CLIENT: Gemeente Heemstede

SIZE: - M2

LOCATION: Heemstede

STATUS: opgeleverd