Makeover bedrijfspand Haarlem

Herontwikkeling

Het bedrijfspand wordt geheel vernieuwd en verbouwd tot een modern complex met kantoren en bedrijfsruimte. De hoofddraagconstructie blijft staan en de bestaande fundering wordt geconsolideerd. De gemeente werkt mee aan een afwijking van het bestemmingplan, omdat het verdichten van bestaande bedrijventerreinen de werkgelegenheid verbetert, en omdat het toevoegen van kantoorfuncties de functiemenging in het gebied versterkt. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd.

Duurzaamheid: Het streven is energieneutraal. In ieder geval wordt het pand gasloos. Er komen PV-panelen op zowel het dak als op de gevels, een systeem voor warmte/ koudeopslag (wko), veel groen buiten maar ook binnen, waardoor een aangenaam binnenklimaat ontstaat.

Projectinformatie | Voorlopig ontwerp: ja | Definitief ontwerp: ja | Interieurontwerp: ja, deels | Jaar: 2008 – heden | # metamorfose, vliesgevel, Waarderpolder, Haarlem

Adres: Bingerweg, Haarlem

CLIENT: -

SIZE: 3500 M2

LOCATION: Haarlem

STATUS: in voorbereiding