Cruquius-Zuid, woon-werkkavels

Nieuwbouw

De gemeente Haarlemmermeer stelt een zevental bouwkavels ter beschikking, waarop één woonhuis en een bedrijfspand in een lage milieucategorie zijn toegestaan. De kavels vormen een zachte overgang tussen het bedrijventerrein aan de Crommelinbaan en de bestaande woningen in Cruquius-Oost. Per kavel wordt een ontwerp op maat gemaakt, waarbij de plannen in vooroverleg met het kwaliteitsteam van de gemeente worden besproken.

De vergunningsprocedure loopt via een externe omgevingsdienst en omvat tevens een onderzoek naar stikstof, ecologie en natuurlijk de eisen voor Bijna Energieneutraal Bouwen (BENG). Er is volop ruimte voor zonnepanelen op de daken van de bedrijfspanden, en tegelijk worden de terreinen zo groen mogelijk gehouden door het aanplanten van zilverberken en lage begroeiing.

Projectinformatie | Schetsontwerp: ja | Voorlopig ontwerp: ja | Definitief ontwerp: ja | Jaar: 2018 – heden | # nieuwbouw, duurzaam bouwen, bedrijfswoning

CLIENT: -

SIZE: - M2

LOCATION: -

STATUS: in voorbereiding