Dorcas kringloopwinkel (-s), Heemstede

Oprichten

Dorcas zet zich, vanuit een Christelijke gedachte, in voor duurzaam ontwikkelingswerk en noodhulp met een blijvende verandering. Hiermee bedoelen zij dat het effect van de hulp blijft bestaan, ook al stopt de hulp na een bepaalde tijd. Meer dan 10.000 vrijwilligers dragen hieraan bij. Dorcas Heemstede is een goed draaiende vestiging, eerder in de Havenstraat, nu aan de Herenweg. Na aftrek van (geringe) onkosten gaat elk jaar meer dan 100 duizend euro direct naar de projecten. Zie ook https://dorcas.nl/.

Als modern bedrijf streeft Peeperkorn. Architect BNA naar ondernemerschap met een maatschappelijke betrokkenheid. Naast continuïteit van de eigen bedrijfsvoering, is het effect op de maatschappij een hoge prioriteit. Competenties, middelen of menskracht kunnen vrijwillig worden ingezet voor de (lokale) samenleving. Vanuit het motto “Duurzaam bouwen, met oog voor traditie” werkt Peeperkorn aan duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Hein Peeperkorn heeft aan de winkels van Dorcas Heemstede bijgedragen met advies, overleg en meedenken, tekenwerk en vergunningsaanvragen. In 2012 in de Havenstraat en in 2016 aan de Herenweg 101.

In samenwerking met: Dorcas, www.dorcasheemstede.nl | Voorlopig ontwerp: ja: locatieonderzoek, PvE, plattegronden, etc.. | Definitief ontwerp: ja | Jaar: 2012 (Havenstraat) en 2016 (Herenweg 101) | # maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) | Fotografie: Marjory Haringa (www.marjoryharinga.com)