Appartementen Wilhelminastraat 34-36, Haarlem

Herbestemming

Huize Wilhelmina was een sociaal pension voor o.a. woonbegeleiding, sinds 1989 gevestigd op dit adres. De bewoners werden geplaatst door de gemeente, afdeling Sociale Zaken. Na een organisatiewijziging kwam het pand, in 1885 gebouwd naar ontwerp van A. van der Steur jr., leeg te staan en werd hergebruikt als woonruimte voor 16 jong werkenden. De bouwkundige staat en de monumentale waarden zijn daarbij zorgvuldig in kaart gebracht. Aandachtspunten bij de renovatie waren met name het verbeteren van de brandveiligheid en het opwaarderen van de woonruimtes, zonder afbreuk te doen aan het historische karakter.

Projectinformatie | Voorlopig ontwerp: ja | Definitief ontwerp: ja | Bouwbegeleiding: ja | Monumentaal: rijksmonument, onderdeel van een complex (huisnummers 32 t/m 50) | Jaar: 2013 | # renovatie en verbouwing 16 onzelfstandige wooneenheden, beschermd stadsgezicht, architectuurhistorisch, bouwhistorisch, ornamenten | Fotografie: Van der Worp fotografie, www.worpfoto.nl

CLIENT: -

SIZE: - M2

LOCATION: Haarlem

STATUS: opgeleverd