Brederoodseweg 17-A t/m C, Santpoort-Zuid

Nieuwbouw drie woonhuizen

Om het bouwplan te realiseren was een geringe afwijking nodig van het bestemmingsplan. De aanwezige naaldbomen hadden weinig waarde, maar konden niet zonder meer worden gekapt en herplant, omdat het perceel was gelegen binnen een aanvliegroute en foerageergebied van vleermuizen, die zich ophouden rond de ruïne van Brederode. Gekozen is voor een opzet van drie vrijstaande woningen in stijl van de omgeving, waarbij de kopers maximaal keus hadden binnen een aantal vooraf ontworpen opties: een uitgebouwde woonkeuken, dakkapellen, en al dan niet een garage en bijkeuken.

In de vergunningsaanvraag en tijdens de bouw zijn maatregelen genomen om de huizen energiezuinig te maken, zoals een hoge isolatiewaarde, zonnecollectoren, warmteterugwinning en lage temperatuurverwarming.

Projectinformatie | Voorlopig ontwerp: ja | Definitief ontwerp: deels | Bouwbegeleiding: ja | Jaar: 2011 – 2014 | # vervangende nieuwbouw, welstand, kopersopties, baksteen, architectuur | Fotografie: Van der Worp fotografie, www.worpfoto.nl