Over het bureau

Hein Peeperkorn is een architect met ruim 20 jaar ervaring.

Hein Peeperkorn
Previous
Next

Schoonheid, functionaliteit en duurzaamheid.

Hein Peeperkorn

Van jongs af aan wilde ik architect worden. Mooie dingen bedenken, tastbare objecten, nuttige gebouwen die de wereld mooier maken. Ik ontwerp en realiseer plannen die iets willen toevoegen aan de gebouwde omgeving.

Ik plaats mijzelf nooit op de voorgrond, maar probeer met oplossingen te komen die nét even meer bijzonder zijn dan op eerste gezicht mogelijk lijkt. Ieder ontwerp en advies wordt op maat gemaakt. Trefwoorden zijn schoonheid, functionaliteit en duurzaamheid. Soms werk ik alleen, maar waar mogelijk met een netwerk van specialisten. Per project wordt een team van de juiste vakdisciplines samengesteld.

BNA

Peeperkorn. Architect is een BNA erkend bureau. De leden van de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architecten) hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij het vak willen uitoefenen en over de manier waarop hun branchevereniging moet functioneren. De gedragscode is gestoeld op drie kernwaarden: verantwoordelijkheid, integriteit en professionaliteit, en geeft aan hoe de leden zich bij de uitoefening van hun beroep moeten gedragen en hoe ze zich willen opstellen ten opzichte van de samenleving, hun opdrachtgevers, bouwpartners, collega’s en medewerkers.

CV

ir. H.J. (Hein) Peeperkorn is in 2000 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en heeft als ontwerper, tekenaar en bouwkundig adviseur brede ervaring opgedaan met de diverse aspecten van het bouwproces, zowel in de aannemerij als in particuliere en utilitaire bouw en projectontwikkeling. Vanaf 2004 zelfstandig, en sinds 2007 ook in samenwerking met Roeland van der Hidde (www.hidde.nl). 

Peeperkorn. Architect BNA